# صورتجلسه

صورتجلسه اولین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج

به نام خدا   اولین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج راس ساعت 12:10 روز دوشنبه 14/2/94  با حضور امضاکنندگان ذیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید