انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی هیات علمی دانشگاه

اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی هیات علمی دانشگاه یاسوج مشخص شدند.

انتخابات شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج روز دوشنبه 7 اردیبهشت 94 و از ساعت  18 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، از میان 73 رای ماخوذه افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن علمی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج انتخاب شدند.

1- دکتر پوریا امیدوار       عضو اصلی

2- دکتر عبدالرضا زارع    عضو اصلی

3- دکتر امین صالحی       عضو اصلی  

4- دکتر مختار خواجوی   عضو اصلی

5-  دکتر قاسم رضایی    عضو اصلی

6- دکتر ابراهیم ادهمی    عضو علی البدل

7- دکتر جاسب نیکفر      عضو علی البدل

همچنین آقایان دکتر علیرضا منفرد به عنوان بازرس اصلی و دکتر علی علی پور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

/ 0 نظر / 30 بازدید