جلسه شورای مرکزی با رییس دانشگاه یاسوج

اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج روز یکشنبه 1394/3/3 با رییس دانشگاه یاسوج دیدار کردند. در این دیدار هر دو طرف بر نقش موثر و مشورتی شواری صنفی در امور مربوط به اعضای هیات علمی تاکید کردند.

/ 0 نظر / 29 بازدید