صورتجلسه اولین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج

به نام خدا

 

اولین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج راس ساعت 12:10 روز دوشنبه 14/2/94  با حضور امضاکنندگان ذیل در سالن جلسات دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید و در خصوص موارد طرح شده به شرح ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید.

  • در این جلسه دکتر عبدالرضا زارع به عنوان رییس شورا، دکتر قاسم رضایی به عنوان نائب رییس شورا، دکتر مختار خواجوی به عنوان مسئول روابط عمومی، دکتر امین صالحی به عنوان خزانه­دار و دکتر پوریا امیدوار به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند.
  • مقرر گردید که جلسات ماهانه شورای مرکزی در روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 برگزار شود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی برگزاری این جلسات را بر عهده دارد.
  • مقرر گردید تا هماهنگی­های لازم جهت برگزاری جلسه ای با رییس دانشگاه یاسوج صورت پذیرد. همچنین مقرر گردید در این جلسه هماهنگی­های لازم جهت پیگیری نامه مورخ 19/8/93 اعضای هیات علمی به رییس دانشگاه در خصوص استفاده از تسهیلات رفاهی و وضعیت صندوق رفاه هیات علمی صورت پذیرد.
  • مقرر گردید پیگیری­های لازم جهت ساخت پست الکترونیکی با دامنه دانشگاه یاسوج با معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه صورت پذیرد.
  • مقرر گردید نمایندگان هر دانشکده لیستی از پست­های الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در دانشکده های مربوطه را جهت اطلاع­رسانی فعالیت­های شورا به همکاران هیات علمی تهیه نمایند.
  • مقرر گردید مسئول روابط عمومی شورا، هماهنگی های لازم جهت استفاده از تجربه سایر انجمن­های صنفی دیگر دانشگاهها را انجام دهد.
  • مقرر گردید آقای دکتر پوریا امیدوار به نمایندگی از شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج در نشست کانونهای صنفی دانشگاهها در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 7/3/94 شرکت نمایند.

این جلسه در ساعت 13:10 دقیقه خاتمه یافت.

/ 0 نظر / 35 بازدید