نشست مشترک کانونهای صنفی دانشگاههای سراسر کشور

نشست مشترک کانونهای صنفی دانشگاههای سراسر کشور روز پنجشنبه 1394/3/7 در باشگاه اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

صورتجلسه اولین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج

به نام خدا   اولین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه یاسوج راس ساعت 12:10 روز دوشنبه 14/2/94  با حضور امضاکنندگان ذیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی هیات علمی دانشگاه

اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی هیات علمی دانشگاه یاسوج مشخص شدند. انتخابات شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
خرداد 94
6 پست